GUESS Factory Women's Akita Logo Zip-Around Wallet

previus next

GUESS Factory Womens Akita Logo Zip-Around Wallet
6 card slots
2 bill pockets
1 zipped pocket
7.5"W x 4"H

Akita Logo Zip-Around Wallet" src="https://81.youpinone.com/uploads/guess-factory-womens-akita-logo-ziparound-wallet-B082MJF9F8_0.jpg" alt="GUESS Factory Womens Akita Logo Zip-Around Wallet" width="333" height="500" srcset="https://81.youpinone.com/uploads/guess-factory-womens-akita-logo-ziparound-wallet-B082MJF9F8_0.jpg">


GUESS Factory Womens Akita Logo Zip-Around Wallet